ROBOTRENDSZEREK

CLOOS kulcsrakész robotrendszerek!

Egyedi igényekre szabva!

HEGESZTŐGÉPEK

Minőség + Megbízhatóság = CLOOS hegesztőgépek – több mint 100 éve!

SZERVIZ

Szakszerviz: tapasztalat, rugalmasság, ügyfélelégedettség

OKTATÁS

Oktatás:  Cloos robotkezelői-, programozói képzések, termeléstámogatás, partnerprogramok

FÜSTELSZÍVÁS

Füstelszívás: helyi elszívóktól a csarnokelszívásig – hosszú élettartamú szűrőkkel

HEGESZTÉSTECHNOLÓGIA

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés

Ívhegesztéskor a kialakuló elektromos ívben az áram hőteljesítménye olvasztja meg az összehegesztendő anyagokat, illetve a hozaganyagot. Ha a levegő oxigénjétől az ívet és az alap- illetve hozaganyagot, valamint az ömledéket védőgáz védi, akkor védőgázas ívhegesztésről beszélünk.

Ha az ív az alapanyag és egy nem leolvadó volfrámelektróda között alakul ki, az ívhegesztést volfrámelektródás védőgázas ívhegesztésnek nevezzük.

1. ábra A volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés elvi ábrája

1. ábra A volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés elvi ábrája

A volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés nemzetközi rövidítése angolszász nyelvterületen TIG = Tungsten Inert Gas Welding, német nyelvterületen WIG = Wolfram Inert Gas Schweissen.

Attól függően, hogy milyen anyag hegesztése a cél, kétféle áramnem jöhet szóba: alumínium és magnézium, valamint ezek ötvözeteinek hegesztése a felületen kialakuló oxidréteg hathatós feltörése miatt váltóáramú hegesztőgépet igényel. A többi fém hegeszthető egyenáramú hegesztőgéppel.

Egyenáramú hegesztésnél leginkább az egyenes polaritást alkalmazzák, amikor a volfrámelektróda a negatív polaritású. Ekkor a nagyobb hő az alapanyagon keletkezik, a volfrámelektróda vége hegyes marad, az ív fókuszáltabb, jól irányítható és vezethető.

Váltóáramú hegesztésnél a polaritás a beállított frekvencia szerint folyamatosan váltakozik, az alapanyagra illetve a volfrámelektródára jutó hőterhelést a beállított balansz értéke határozza meg. A volfrámelektróda vége a beállított balansztól függően általában legömbölyödik. A beolvadás mélysége szintén a balansz beállításától függ. A balansz beállítása az oxidbontás mértékét is befolyásolja. Ha nagyobb arányú a pozitív félhullám, mint a negatív, az oxidbontás jobb, de a volfrámelektróda vége legömbölyödik, a beolvadás sekélyebb. A helyes balansz beállítást az anyag ötvözőtartalma, az oxidréteg, illetve az anyagvastagság határozza meg. A váltóáram hullámformája szinuszhullám, vagy négyszöghullám lehet. A szinuszhullám alkalmazásával a zajszint kisebb, de kisebb az oxidbontás mértéke is. A négyszöghullámnál nagyobb az oxidbontás, de nagyobb a zajszint is. A váltóáram frekvenciája befolyásolja az ív koncentráltságát. Nagyobb frekvenciánál az ív koncentráltabb, de a zaja is magasabb.

Volfrámelektródás hegesztésnél az ívgyújtás általában nagyfrekvenciával történik. Ez a nagyfeszültségű és nagyfrekvenciájú áram néhány mm távolságról is átüt, mert ionizálja a védőgázt, ami így elektromosan könnyen vezetővé válik, ezért nincs szükség a volfrámelektródával az alapanyag megérintésére, azaz rövidzárlatra. Ha a hegesztés közelében a nagyfrekvencia alkalmazása számítógépet zavarna, mód van az érintéses gyújtás alkalmazására is, de ekkor a rövidzárlat miatt az elektróda hegye sérülhet, illetve annak varratba kerülése zárványt okozhat.

A volfrámelektródás védőgázas hegesztés során az elektromos ív az alapanyag és a volfrámelektróda között alakul ki. A volfrám, a nagy olvadáspontja miatt a legalkalmasabb fém elektródaként való alkalmazásra. A tiszta volfrám helyett ma inkább a különféle oxidokkal való ötvözeteit használják. A volfrámelektródákat ötvözőjük és annak tartalma szerint nevezik el, és jól látható megkülönböztetésül, végüket eltérő színekkel jelölik.

Az eljárás elnevezéséből adódóan alapvetően semleges védőgáz alkalmazható. Az európai országokban elsősorban az argon használata terjedt el. A hélium is semleges gáz, de valamivel drágább, mint az argon. A hélium jobb hővezető képessége miatt az ívplazma hőmérséklete magasabb, és a beolvadási mélység nagyobb. Alkalmazása főleg ott célszerű, ahol nagyobb beolvadást, gyorsabb hegesztési sebességet szeretnének elérni. Használata javasolt akkor is, ha a hegesztőgép maximális terhelhetősége nem teszi lehetővé a nagyobb hegesztőáram beállítását, de a beolvadást növelni szükséges. Mivel a hélium alkalmazása a varrat alakjára is befolyással van, leginkább az argon-hélium célnak megfelelő arányú keveréke adja a legmegfelelőbb felhasználást. Ausztenites acélok hegesztéséhez javasolt az argon-hidrogén keverék, mert a hidrogén növeli az ívfeszültséget, jobb hővezető, mint az argon, ezért nagyobb a beolvadás érhető el.

A volfrámelektródás védőgázas hegesztés végezhető folyamatos árammal (állandó áramerősséggel), vagy lüktető árammal (impulzus árammal = folyamatosan váltakozó áramerősséggel). Folyamatos áram alkalmazásakor az ív teljesítménye egyenletes, a hegfürdő hűlési viszonyait azonos áramerősség, illetve lemezvastagság esetén csak a hegesztési sebesség változtatásával lehet befolyásolni. Lüktető áram alkalmazásakor az áram frekvenciája egy bizonyos értékig az ív hőmérsékletét is befolyásolja. Kb. 7 Hz-ig a csúcsáram és az alapáram alatti hegfürdő hőmérséklete között különbség mutatkozik. E fölött a két hőmérséklet kiegyenlítődik, a különbség megszűnik.

 2. ábra A volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés elrendezési ábrája

2. ábra A volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés elrendezési ábrája

A lüktetés frekvenciája alapján megkülönböztetünk a szokásos lassú (0,3÷2 Hz) és közepes (2÷20/30 Hz) lüktetőíves hegesztésen kívül gyors, vagy másnéven rapid (40÷3000 Hz) lüktetőíves hegesztést is. Lüktetőíves hegesztésnél a csúcsáram hatására mélyebb beolvadás, az alapáram hatására pedig kisebb hegfürdő alakul ki. Mindezeknek a hatásoknak a figyelembevételével határozhatók meg a lüktetőíves hegesztés optimális paraméterei. Lüktetőíves hegesztésnél kisebb a hőbevitel is, aminek köszönhetően kisebb az alakváltozás vagy a maradó feszültség.

A fenti írás pdf formátumban letölthető az ikonra kattintva.

i

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés

Ívhegesztéskor a kialakuló elektromos ívben az áram hőteljesítménye olvasztja meg az összehegesztendő anyagokat, illetve a hozaganyagot. Ha a levegő oxigénjétől az ívet és az alap- illetve hozaganyagot, valamint az ömledéket védőgáz védi, akkor védőgázas ívhegesztésről beszélünk.

Ha az ív az alapanyag és egy leolvadó elektróda között alakul ki, az ívhegesztést fogyóelektródás védőgázas ívhegesztésnek nevezzük.

1. ábra A MIG/MAG hegesztési eljárás elvi ábrája

1. ábra A MIG/MAG hegesztési eljárás elvi ábrája

A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés nemzetközi rövidítése angolszász nyelvterületen MIG/MAG = Metal Inert Gas Welding / Metal Activ Gas Welding, német nyelvterületen MSG = Metall SchutzGas Schweissen. Ha az alkalmazott védőgáz kémiailag kötött vagy szabad formában oxigént is tartalmaz, ami vegyi reakcióba léphet a hegesztendő fémmel, akkor aktív védőgázról beszélünk, ha a védőgáz nem tartalmaz oxigént, akkor semleges védőgázas hegesztésről beszélünk.

Különféle fémek hegesztéséhez különböző védőgázokat, vagy ma már egyre inkább, az elérni kívánt célnak megfelelő összetételű gázkeverékeket alkalmaznak. Szénacél sokféle gázzal és gázkeverékkel hegeszthető. Alapvető és nagy mennyiségben használt védőgáz volt korábban a tiszta széndioxid (CO2), ami a hegesztési eljárás megnevezésében is említésre került (széndioxid védőgázas hegesztés, vagy hétköznapi szóhasználatban – helytelenül – CO hegesztés). Ma már inkább a különféle argonbázisú gázkeverékeket alkalmazzák, mert ezekkel biztosítható a jobb varratminőség. Korrózióálló acélok hegesztéséhez kb. 2% széndioxid, vagy oxigén tartalmú argonkeverék szükséges, hogy az aktív komponens stabilizálja az ívet. Alumínium csak tiszta argon védőgázzal hegeszthető. Rézbázisú anyagokat korábban tiszta argonnal hegesztettek, ma itt is megjelentek a kb. 1% aktív komponenst tartalmazó argonkeverékek.

A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés különféle kialakítású hegesztőgépekkel végezhető el. Az egyszerűbb, fokozatkapcsolós gépeknél a fokozatkapcsolóval a használni kívánt lapos jelleggörbét lehet kiválasztani a fokozatkapcsoló megfelelő helyzetbe állításával. Ezzel a hegesztéshez szükséges feszültség értéket lehet meghatározni. A huzalsebesség fokozatmentesen állítható be, amivel meghatározható a leolvadási teljesítmény, illetve a hegesztőáram mértéke.

A korszerűbb fogyóelektródás védőgázas hegesztőgépek már fokozatmentes feszültség beállítással rendelkeznek.

A legkorszerűbb hegesztőgépek inverteres áramforrásúak, és impulzushegesztésre is alkalmasak. Az inverteres áramforrású gépek sokkal gyorsabb szabályozásra alkalmasak, mint a hagyományos áramforrású gépek, emiatt a hegesztési folyamatokba is rendkívül gyorsan, még a zavaró hatások kialakulása előtt képesek beavatkozni.

A fogyóelektródás védőgázas hegesztő berendezések fontos egysége a huzalelőtoló, ami a hegesztőhuzal egyenletes, és a beállításnak megfelelő pontos előtolásáról gondoskodik. Ha a huzalelőtoló az áramforrással egybeépített, akkor kompakt berendezésről beszélünk. Ennek a kialakításnak az, az előnye, hogy egyszerűbb és olcsóbb a hegesztőgép, de hátránya, hogy a hegesztőgépet megfelelően közel kell vinni a hegesztés helyszínéhez.

Ha a hegesztőgép hatósugarát szeretnénk megnövelni, levehető huzalelőtolós berendezésre van szükség. Ebben az esetben az áramforrás és a huzalelőtoló közé összekötő kábelkészlet kerül, ami tartalmazza a vezérlőkábelt, a hegesztőkábelt, a gáztömlőt, és vízhűtéses berendezés esetén a hűtővíz tömlőket. Ennek az összekötőkábelnek a hossza határozza meg, hogy a hegesztés helyszínétől milyen távol helyezkedhet el az áramforrás. Levehető huzalelőtolós kialakítású berendezésre van szükség akkor, ha az áramforrás nem vihető elegendően közel a hegesztés helyszínéhez, például tartálygyártásban, hajógyártásban, hídépítésben, és más nagyméretű hegesztett szerkezetek gyártásánál.

 2. ábra Kompakt kialakítású hegesztő berendezés elrendezési ábrája

2. ábra Kompakt kialakítású hegesztő berendezés elrendezési ábrája

3. ábra Levehető huzalelőtolós berendezés elrendezési ábrája

3. ábra Levehető huzalelőtolós berendezés elrendezési ábrája

A hegesztési paraméterek könnyebb megtalálását segíti a szinergikus beállítás. Szinergikus beállítású gépeknél az alkalmazott hozaganyag fajtáját, átmérőjét és a felhasznált védőgázt be kell állítani a paraméterek beállítása előtt. A szinergikus beállítású gépeknél a huzalsebesség változtatásával automatikusan változik az ívfeszültség is. Ezért nevezik ezt a beállítást egygombos beállításnak is. Lehetőség van huzalsebesség helyett lemezvastagság, vagy áramerősség alapján történő beállításra is.

A fokozatkapcsolós gépeknél az ívfeszültséget a fokozatkapcsolóval kiválasztott jelleggörbe határozza meg. Ezeknél a gépeknél az ívfeszültséget nem tudja a szinergikus beállítás az alkalmazott huzalsebességhez igazítani, hanem fordítva, a kiválasztott jelleggörbe alapján, a huzalsebességet korlátozza le az abban a feszültség fokozatban való alkalmazhatóság tartományára.

3. ábra Levehető huzalelőtolós berendezés elrendezési ábrája

4. ábra Szinergikus beállítás elve fokozatkapcsolós gépeknél

Fokozatmentesen állítható gépeknél mindig az alkalmazott huzalsebességhez igazítja az ívfeszültséget a szinergikus beállítás. Ha az ívhossz mégsem megfelelő, mód van annak finomítására. Ráadásul a hegesztés dinamikáját is az alkalmazáshoz igazítja a szinergikus beállítás, de ennek értéke is finomítható.

Ha az adott alkalmazási körülmények között nem lehet a finombeállítások módosításával megtalálni a helyes paraméter értékeket, vagy nincs szükség a szinergikus beállításra, alkalmazható a hagyományos, vagy más néven nem szinergikus beállítás is, ahol az alkalmazni kívánt ívfeszültség és huzalsebesség értékét külön-külön kell beállítani. Ezért nevezik ezt a beállítási módot kétgombos beállításnak is.

5. ábra Szinergikus beállítás elve fokozatmentesen állítható gépeknél

5. ábra Szinergikus beállítás elve fokozatmentesen állítható gépeknél

A fenti írás pdf formátumban letölthető az ikonra kattintva.

i

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés

Bekapcsolási idő (BI)

A bekapcsolási egy százalékban megadott szám, ami azt jelenti, hogy a maximális hegesztőárammal 10 perces ciklusidőt alapul véve, ennek hány %-áig (60% esetén példánál 6 percig) szabad alkalmazni, nehogy a hegesztőgép erősáramú része túlmelegedjen. A visszamaradó időben (jelen példánál ez 4 perc) a gépet hegesztés és kikapcsolás nélkül hagyni kell, hogy a ventilátorok visszahűtsék. Ezek a hegesztési ciklusok a gép túlmelegedés veszélye nélkül ismételhetők. Ha a maximális áramerősségnél kisebb áramerősség kerül alkalmazásra, a 10 perces ciklusidőn belül hosszabb hegesztési időszakasz alkalmazható. Így kalkulálható egy akkora áramerősség, aminél a hegesztési időszakasz eléri a 10 percet, azaz a teljes ciklusidő hegesztésre használható, hiszen ez az áramerősség már nem melegíti fel a gép erősáramú részét annyira, hogy a ventilátor hegesztés alatt ne tudja azt visszahűteni. Azt az áramerősséget, aminél kisebb áramerősség mellett a géppel már folyamatosan lehet hegeszteni, a 100%-os bekapcsoláshoz tartozó hegesztőáramnak nevezzük. Ezzel az értékkel a különböző hegesztőgépek egymással összehasonlíthatóvá válnak. A bekapcsolási idő rövidítése BI.

1. ábra A bekapcsolási idő elve a melegedés alapján

1. ábra A bekapcsolási idő elve a melegedés alapján

A hegesztőgép erősáramú részének védelme érdekében meghatározható egy hőmérséklet határ (Thatár [°C]), aminek elérésekor a védelem lekapcsolja a hegesztőgépet, hogy az ne károsodjon. Folyamatos terhelés hatására a melegedés (piros görbe) egy exponenciális függvény szerint következik be, és a fenti ábrán jól látszik, hogy az erősáramú rész hőmérséklete a határ hőmérsékletet viszonylag hamar, egy kritikus idő (tkritikus) alatt eléri. Szakaszos terhelés esetén (zöld görbe), a hegesztési időben (tbekapcsolt) a gép felmelegszik, majd ezt követően a hűlési időben visszahűl.

Folyamatos terhelés esetére, ha ismert a gép bekapcsolási ideje (BI [%], illetve az ahhoz tartozó áramerősség (Ibi% [A]), a 100% bekapcsolási időhöz tartozó áramerősség (I100% [A]) az alábbi képlet segítségével határozható meg:

Megjegyzés: a BI értékét tizedes formában kell megadni, ez pl. 60% esetén 0,6.

A fenti írás pdf formátumban letölthető az ikonra kattintva.

i

Bekapcsolási idő

Welding – More efficiency due to modern processes

Angol nyelvű ismertető a CLOOS hegesztési eljárásairól pdf formátumban letölthető az ikonra kattintva.

i

Welding processes

Crown International Kft

2142 Nagytarcsa

Alsó Ipari krt. 6/G

Kapcsolat

Karrier

ÁSZF

Adatkezelési tájékoztató

Rólunk

Széchenyi 2021

Széchenyi 2020

Pályázatok:

GINOP banner
GINOP banner